Meklēšana Attēli Maps Play YouTube Ziņas Gmail Disks Vēl »
Ieiet
Grāmatas Grāmatas
" Unus ergo Pater, non tres Patres ; unus Filius, non tres Filii : unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. "
Praktische Theologie der evangelischen Kirche Augsb. und Helvet. Confession ... - 204. lappuse
autors: Karol Kuzmány - 1856
Pilnskats - Par šo grāmatu

Disquisitio de symbolo, sive, Dissertatio brevis ... de antiquitate ...

1702 - 40 lapas
...fed genitus. Spiritus San&us à Patre& Filio , non facbts , nee creatus, necgenitus, iêd procedens. Unus Ergo Pater, non tres Patres : unus Filius, non tres Filii: unus Spiritus Sancbís, non tres Spiritus SanébL Et in hac Trinitate nihilprius aut pofterius, nihil majus aut minus...
Pilnskats - Par šo grāmatu

Rituale Aurelianense. Denuò recognitum

1726
...Spiritus fan&us à Pâtre & Filio , * non fadus , пес creátus , лес génitus ; fed procédens. Unus ergo Pater , non tres Patres , unus Filius , non tres Filii,* unus Spiritus fan&us , non tres Spiritus fandi. Et in hac Trinitáte nihil prius aut poftérius , nihil majus aut...
Pilnskats - Par šo grāmatu

Breviarium Carcassonense, 2. daļa

1745
...Spiritus fanñus à Pâtre & Filio, *nonfaclus, пес creátus , пес ge'nitus , fed proce'dens. Unus ergo Pater, non tres patres: unus Filius , non tres filii : * unus Spiritus fanélus , non très fpiritus fanóti. Et in hac Trinitáte nihil prius autpofte'rius , nihil majus...
Pilnskats - Par šo grāmatu

Rituale Ecclesiæ Veronensis. Nunc documentis auctum

1756
...genitus. Spiritus Sandus a Patre , & Filio ; non fadus , nec creatus, nec genitus, fed procedens . Unus ergo Pater, non tres Patres: unus Filius, non tres Filii: unus Spiritus Sandus, non tres Spiritus Sandi. Et in hacTrinitate nihil prius, aut pofterius, nihil majus, aut minus;...
Pilnskats - Par šo grāmatu

Breviarium Noviomense

1764
...fanftus à Pâtre &• Hlio ; * non faítus, пес creátus , пес génitus , fed procédens. U nus ergo Pater , non tres Patres ; unus Filius , non tres Filii ; * unus Spiritus fandbis , non tres Spi ritus fanai. " Et in hac Trinitáte nihil çrius aut poftérius, nihil majus...
Pilnskats - Par šo grāmatu

Breviarium ad usum Congregationis sancti Mauri

1787
...Spiritus fanâus à Pâtre & Filio, * non faftus , nee creárus , пес génitus , fed procédens. - 13. Unus ergo Pater, non tres Patres : unus Filius, non tres Filii : * unus Spiritus fancbs, non tres Spiritus fanai. - 14. Et in bac Trinitáte nihil pnus aut poftérius.nihil majus aut...
Pilnskats - Par šo grāmatu

Breviarium Nannetense, 1. sējums

1790
...Spiritus fanftus à Patte & Filio ; * non faftus, пес creátus , пес génitus , fed procédens. Unus ergo Pater, non tres Patres ; unus Filius , non tres Filii ; * unus Spiritus fancbís , non tres Spiritus fanéti. Et in hac Trinitátc, nihil prius aut poftenus , nihil iiiajus...
Pilnskats - Par šo grāmatu

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, 3. daļa

1815
...sanctus à Pâtre et í'íüo , * non factus , пес creátus , пес génitus , sed procédens. Unus ergo Pater , non tres patres : unus Filius, non...Spiritus sanctus , non tres Spiritus sancti. Et in bac Trinitáte nib il priiis aut. postérius, nibil majus ¡me minus ; * sed totcB tres pers rae coeeternee...
Pilnskats - Par šo grāmatu

The Works of the Rev. Daniel Waterland, D.D. Formerly Master of Magdalen ...

Daniel Waterland - 1823
...Zyin rniifia suri yliwrof ov•rs xrifrn aXX' Ix ir«cpv; ixTaftvf~ fatin. Epiphun. p. 742. T 2 23. Unus ergo Pater, non tres Patres; unus Filius, non...Filii; unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. 24. Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut mmus, sed totae tres Personae coaeternae...
Pilnskats - Par šo grāmatu

The Works of the Rev. Daniel Waterland, D.D. Formerly Master of Magdalen ...

Daniel Waterland - 1823
...factus. August, ep. 170. To Styun -rnvfi l KT19T6V - iXX' IK fet xm. Epiphan. p. 742. evrs fytvvvtrn w23. Unus ergo Pater, non tres Patres; unus- Filius, non...Filii; unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. 24. Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut minus, sed tolas tres Persons coasternae...
Pilnskats - Par šo grāmatu
  1. Mana bibliotēka
  2. Palīdzība
  3. Izvērstā grāmatu meklēšana
  4. Lejupielādējiet ePub
  5. Lejupielādēt PDF