International Product Liability [2007]

Pirmais vāks
Christian Campbell
Lulu.com, 2007 - 568 lappuses
1 Atsauksme
Atsauksmes netiek pārbaudītas, taču Google meklē viltus saturu un noņem to, ja tāds tiek identificēts.
"International Product Liability", 2007 edition, with nearly 600 pages, offers contributions from 18 jurisdictions in Australasia, Europe, and North America. Expert practitioners clearly set out the liabilities and obligations of manufacturers, the defenses to and limitations of their liability, and the role of product liability insurance in international trade. The publication is replaced by updated volumes annually. Purchase of print version includes CD version and 24/7 online access. A 10% discount applies to a subscription for next year's update. A 25% discount applies to a subscription for three years of updates. Discounts are applied after purchase by rebate from publisher.

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Atlasītās lappuses

Saturs

I
23
II
25
III
33
IV
38
V
40
VI
47
VII
53
X
55
CXVIII
302
CXIX
305
CXX
317
CXXI
318
CXXII
319
CXXV
331
CXXVI
335
CXXVII
338

XI
60
XII
62
XIII
63
XIV
66
XV
67
XVI
69
XVII
71
XVIII
72
XIX
73
XXI
75
XXII
77
XXIV
78
XXV
80
XXVI
81
XXVII
84
XXIX
86
XXX
87
XXXI
90
XXXII
91
XXXIII
92
XXXV
93
XXXVI
94
XXXVIII
95
XL
97
XLII
104
XLIII
106
XLIV
109
XLV
110
XLVI
119
XLVII
121
XLVIII
125
XLIX
130
L
133
LI
135
LII
137
LIII
140
LIV
144
LV
147
LVII
148
LVIII
149
LIX
151
LXI
152
LXII
153
LXIII
159
LXIV
161
LXV
162
LXVI
164
LXVIII
165
LXIX
169
LXX
171
LXXI
173
LXXIII
176
LXXIV
178
LXXV
180
LXXVI
186
LXXVII
187
LXXVIII
192
LXXIX
194
LXXX
197
LXXXI
205
LXXXII
207
LXXXIII
211
LXXXIV
217
LXXXV
221
LXXXVI
225
LXXXVII
226
LXXXVIII
230
LXXXIX
235
XCI
236
XCII
249
XCIII
253
XCIV
254
XCV
256
XCVI
260
XCVII
261
XCVIII
263
XCIX
265
C
266
CI
267
CII
268
CIII
270
CIV
273
CVII
277
CVIII
284
CIX
289
CXI
290
CXII
293
CXIV
294
CXV
296
CXVI
299
CXXVIII
347
CXXIX
351
CXXX
353
CXXXI
356
CXXXII
357
CXXXIII
359
CXXXIV
360
CXXXV
372
CXXXVI
377
CXXXVII
379
CXXXVIII
380
CXXXIX
381
CXL
382
CXLI
387
CXLII
392
CXLIII
393
CXLV
394
CXLVI
395
CXLVII
397
CXLIX
409
CL
413
CLI
414
CLII
418
CLIII
420
CLIV
423
CLV
426
CLVII
428
CLVIII
430
CLIX
433
CLX
441
CLXII
443
CLXIV
445
CLXV
446
CLXVI
448
CLXVII
450
CLXVIII
451
CLXIX
453
CLXXII
454
CLXXIII
456
CLXXIV
464
CLXXV
467
CLXXVIII
470
CLXXIX
472
CLXXX
473
CLXXXI
474
CLXXXII
475
CLXXXIII
476
CLXXXIV
477
CLXXXV
479
CLXXXVII
480
CLXXXVIII
482
CLXXXIX
485
CXCI
486
CXCII
488
CXCIII
490
CXCIV
492
CXCV
494
CXCVI
495
CXCVII
497
CXCVIII
503
CXCIX
504
CC
505
CCII
506
CCIII
507
CCIV
509
CCV
511
CCVII
513
CCVIII
525
CCIX
530
CCX
532
CCXI
533
CCXII
538
CCXIII
539
CCXIV
540
CCXV
541
CCXVI
543
CCXVII
545
CCXIX
546
CCXXI
548
CCXXII
549
CCXXIII
550
CCXXIV
551
CCXXV
552
CCXXVI
553
CCXXVII
554
CCXXVIII
555
CCXXX
558
CCXXXI
560
Autortiesības

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija