The American Federationist, 89. sējums,1-4. izdevums

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1982
Includes separately paged "Junior union section."

No grāmatas satura

Saturs

LANE KIRKLAND
16
8
LaborManagement Climate
16

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija