Tradizione e innovazione nella cultura greca da Omero all'età ellenistica: scritti in onore di Bruno Gentili, 3. daļa

Pirmais vāks
Roberto Pretagostini
Gruppo editoriale internazionale, 1993 - 1255 lappuses

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
911
2. sadaļa
947
3. sadaļa
971
Autortiesības

12 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija