Austrian Economics in America: The Migration of a Tradition

Pirmais vāks
Cambridge University Press, 1998. gada 28. janv. - 198 lappuses
This book examines the development of the ideas of the new Austrian school from its beginnings in Vienna in the 1870s to the present. It focuses primarily on showing how the coherent theme that emerges from the thought of Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Ludwig Lachmann, Israel Kirzner and a variety of new younger Austrians is an examination of the implications of time and ignorance (or processes and knowledge) for economic theory.
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Atlasītās lappuses

Saturs

Introduction
1
Carl Menger and the foundations of Austrian economics
12
Economic calculation and the rediscovery of Mengerian themes
38
Ludwig von Mises Austrian economics in America
62
The Austrian revival
92
Defining the Austrian paradigm
112
Market process the problem of order in Austrian economics
139
Austrian economics which way forward?
162
References
179
Index
191
Autortiesības

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija