Livy, 12. sējums

Pirmais vāks
Harvard Unversity Press, 1991

No grāmatas satura

Saturs

Summary of Book XLI
287
Summary of Book XLII
507
MAPS 523
514

Citi izdevumi - Skatīt visu

Atsauces uz šo grāmatu

Utopia
Saint Thomas More
Priekšskatījums nav pieejams - 1999

Bibliogrāfiskā informācija