Der Zweikampf: historische und literarische Aspekte seiner Darstellung bei T. Livius

Pirmais vāks
A. Hain, 1985 - 291 lappuses

No grāmatas satura

Saturs

A Der Zweikampf
7
Beispiele zu Vorkommen und Hintergrund
17
B Zweikampfdarstellungen bei Livius
36
Autortiesības

8 citas sadaļas nav parādītas.

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija