The Major International Treaties of the Twentieth Century: A History and Guide with Texts, 1. sējums

Pirmais vāks
Taylor & Francis, 2001 - 990 lappuses
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Atlasītās lappuses

Saturs

THE CHANGING ALLIANCES AND ALIGNMENTS BEFORE THE FIRST WORLD WAR
34
THE AMERICAS 196099 771
58
SECRET AGREEMENTS AND TREATIES OF THE FIRST WORLD WAR
61
THE PEACE SETTLEMENTS 191923
87
FRANCE BRITAIN ITALY AND GERMANY 192133
138
FRANCE AND HER EASTERN ALLIES 192139
156
The Soviet UNION AND HER NEIGHBOURS 191937
172
THE COLLAPSE OF THE TERRITORIAL SETTLEMENTS OF VERSAILLES 193137
203
HUMAN RIGHTS 846
248
THE WARTIME CONFERENCES AND THE SURRENDER OF JAPAN 194345
259
THE ENVIRONMENT 866
260
THE PEACE TREATIES 194551
282
THE UNITED NATIONS
297
THE UNITED STATES TREATY SYSTEM
329
THE SOVIET TREATY SYSTEM
386
THE GERMAN QUESTION
424

DÉTENTE AND ARMS CONTROL 196386 803
210
FROM PEACE TO WORLD WAR IN EUROPE AND ASIA 193741
217
THE GRAND ALLIANCE 194145
245
EUROPEAN UNION 198599 548
445
Autortiesības

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Atsauces uz šo grāmatu

Par autoru (2001)

Bernard Wasserstein is professor of history at the University of Glasgow. The president of the Jewish Historical Society of England.

Bibliogrāfiskā informācija