The American Federationist, 27. sējums,1. daļa

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1920
Includes separately paged "Junior union section."

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija