Telecommunication Journal, 46. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1979

No grāmatas satura

Saturs

MIDDLE EAST AND MEDITERRANEAN BASIN NETWORK THE MILI M
4
SUBMARINE TELEPHONE CABLE
6
CAMEROON GETS DIRECT LINK WITH UNITED KINGDOM
7

14 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija