Telecommunication Journal, 44. sējums,173-222. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1977

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
151
2. sadaļa
163
3. sadaļa
166

3 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija