Telecommunication Journal, 60. sējums,1-6. izdevums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1993

No grāmatas satura

Saturs

ITU ACTIVITIES
7
IDEAS AND ACHIEVEMENTS
17
ITU 920137
23
Autortiesības

5 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija