CODES+ISSS

Pirmais vāks
ACM Press, 2003

No grāmatas satura

Saturs

An Efficient Retargetable Framework for InstructionSet Simulation
13
Extending the SystemC Synthesis Subset by ObjectOriented Features
25
Hardware Support for Realtime Operating Systems
45
Autortiesības

19 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija