CODES+ISSS

Pirmais vāks
ACM Press, 2003

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

An Efficient Retargetable Framework for InstructionSet Simulation
13
RTOS Scheduling in Transaction Level Models
31
Case Studies in Embedded System
53
Autortiesības

11 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija