CODES+ISSS

Pirmais vāks
ACM Press, 2003

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

RTOS Scheduling in Transaction Level Models
31
Hardware Support for Realtime Operating Systems
45
A Fast Parallel ReedSolomon Decoder on a Reconfigurable Architecture
59
Autortiesības

16 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija