Telecommunication Journal, 35. sējums,1-287. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1968

No grāmatas satura

Saturs

ITU ConferencesXII
1
Basic indices for ionospheric propagation
32
News
38

15 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija