Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 102. sējums

Pirmais vāks
Beginning with v. 31, the proceedings and papers of the Philological Association of the Pacific Coast are included.

No grāmatas satura

Saturs

Correction ? to P Mich Inv 3163
39
Dies Alliensis
49
Notes on the Text of Prudentius
59

19 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija