The American Federationist, 82. sējums,1. izdevums -83. sējums,6. izdevums

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1975
Includes separately paged "Junior union section."

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
23
2. sadaļa
11
3. sadaļa
20

11 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija