The American Federationist, 81-83. sējumi

Pirmais vāks
William Green
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1974
Includes separately paged "Junior union section."

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
22
2. sadaļa
3. sadaļa
19

41 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija