Masalahstatistik & Rancangan+cd

Pirmais vāks
Elex Media Komputindo
0 Atsauksmes
Atsauksmes netiek pārbaudītas, taču Google meklē viltus saturu un noņem to, ja tāds tiek identificēts.

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Kata Pengantar
1
Uji t
9
Uji t Satu Sisi 1 Tailed
31
Uji t dengan Pemotongan Cut Point t Test
39
One Way Anova
45
Chi Square
63
Uji Keselarasan Goodness of Fit Test
72
Korelasi
83
Regresi
101
Rancangan Percobaan
169
35
174
72
197
Validitas dan Reliabilitas
241
Lampiran
259
Daftar Pustaka
281
Autortiesības

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija