Römische Geschichtsschreibung

Pirmais vāks
Viktor Pöschl
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969 - 458 lappuses

No grāmatas satura

Saturs

Diodors römische Annalen 1950 Von Franz Altheim
280
Perizonius Niebuhr und der Charakter der frühen römischen
312
Naevius und die Annalistik 1959 Von Franz Altheim
340
Autortiesības

1 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija