Telecommunication Journal, 39. sējums,1-396. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1972

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija