Journal of the Audio Engineering Society, 40. sējums

Pirmais vāks
Audio Engineering Society, 1992
"Directory of members" published as pt. 2 of Apr. 1954- issue.

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

NUMBER
4
On the Nature of Granulation Noise in Uniform Quantization Systems Robert C Maher
12
Perceptual Evaluation of the Quality of Audio Signals
21
Autortiesības

26 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija