Management

Pirmais vāks
Lotus Press, 2005 - 208 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Atlasītās lappuses

Saturs

1. sadaļa
3
2. sadaļa
120
3. sadaļa
135
Autortiesības

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija