Telecommunication Journal, 52. sējums,1-392. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1985

No grāmatas satura

Saturs

No I
63
Published each month by the International Telecom
219
Ideas and Achievements
267
Autortiesības

5 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija