Telecommunication Journal, 47. sējums,431-770. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1980

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
462
2. sadaļa
462
3. sadaļa
462
Autortiesības

28 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija