Law and Contemporary Problems, 19. sējums

Pirmais vāks
School of Law, Duke University, 1954

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

CONTENTS
1
A REGULATORY SMALL Loan Law Solves
29
NEBRASKA Has No Loan SHARK PROBLEM TODAY Harold Johnson
42
Autortiesības

10 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija