Freedom as a task

Pirmais vāks
Mohr Siebeck, 1997 - 318 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Normativer Zusammenhang
3
From Central Plan to RuleofLaw Democracy
50
A Brief Introduction to Democracy
65
Bundesrepublik Deutsch
89
On the Growth of the Antitrust Idea
95
Rivalry and Transaction Cost as Pre
136
Prohibition Principle or Abuse Principle Per se Prohibition
144
Competition and Growth
151
Industrial Policy vs Competition Policy
169
Le projet de lONU dun Nouvel Ordre Economique Mondial
175
On the Draft International Antitrust Code
181
Der Draft International Antitrust Code in der Diskussion
198
Text des Draft International Antitrust Code DIAC
212
Bibliographische Nachweise
301
Personenregister
307
Stichwortverzeichnis
313

Marxism Terrorism and the Soviet Constitution of 1977
160

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija