Statistiek met SPSS 11 voor Windows

Pirmais vāks
Pearson Education, 2004 - 276 lappuses
Studieboek op academisch niveau.

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Toegang krijgen tot SPSS versie 10 en 11 voor Windows en invoeren van gegevens
1
tabellen en diagrammen
19
maten voor gemiddelde en spreiding
45
Vorm van de verdeling van waarnemingen
51
de standaardmeeteenheid in de statistiek
57
diagrammen en tabellen
63
Correlatiecoëfficiënten van Pearson en Spearman
75
nauwkeurig voorspellen
85
rangordetoetsen
153
varianties
161
inleiding in de variantieanalyse
167
Variantieanalyse voor afhankelijke waarnemingen
173
Variantieanalyse met twee factoren en onafhankelijke
181
Meervoudige vergelijkingen bij een variantieanalyse
191
Covariantieanalyse en gemengde variantieanalyse
197
ASCIItekstbestanden inlezen in de Data Editor
211

een aselecte steekproef nemen
95
Selecteren van waarnemingen
101
Standaardfout
105
vergelijken van twee steekproeven met gerelateerde gegevens
109
vergelijken van twee groepen met onafhankelijke gegevens
115
vergelijken van steekproeven met nominale gegevens
121
Ontbrekende waarden
137
Hercoderen van waarden
143
Nieuwe variabelen berekenen
149
Factoranalyse
219
Stapsgewijze meervoudige regressie
229
Hiërarchische meervoudige regressie
237
Betrouwbaarheid van vragenlijsten en overeenstemming
245
Loglineaire analyse
255
SPSS versie 8 voor Windows
265
Bijlage A Betrouwbaarheidsintervallen
271
Autortiesības

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija