Giornale italiano di filologia, 6. sējums;27. sējums

Pirmais vāks
Editrice ELIA, 1975

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

ARTICOLI
95
G BONAMENTE Il metus Punicus e la decadenza di Roma
136
R MATTMANN Einige Handschriften mit Ciceros De inven
264

2 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija