Telecommunication Journal, 35. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1968

No grāmatas satura

Saturs

Conferences or meetings external to the
10
The International Consultative Committees and the problems of new or developing coun
16
Get to know the ITU Philately
25

8 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija