Livy, 3. sējums

Pirmais vāks
Heinemann, 1962

Bibliogrāfiskā informācija