Telecommunication Journal, 40. sējums,343-802. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1973

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija