Telecommunication Journal, 43. sējums,701-748. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1976

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
2. sadaļa
3. sadaļa

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija