Basiscursus SPSS

Pirmais vāks
Uitgeverij Van Gorcum, 2006 - 94 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Werkwijze van de basiscursus SPSS
9
Het werken met gegevensbestanden
19
Het bewerken van variabelen
41
Beschrijvende statistiek
55
Toetsende statistiek
75
Tot besluit
94
Autortiesības

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija