Telecommunication Journal, 53. sējums,363-726. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1986

No grāmatas satura

Saturs

PUBLICATIONS
388
Volume XIITransmission of sound broad
438
The prices quoted include packing costs and carriage by surface mail
516
Autortiesības

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija