Music Education in Action: Basic Principles and Practical Methods

Pirmais vāks
Allyn and Bacon, 1960 - 523 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

PHILOSOPHICAL CONCEPTS
4
MUSIC AS A PART OF ELEMENTARY EDUCATION
28
HEDLUND Care of the instrumental library 446
76
Autortiesības

31 citas sadaļas nav parādītas.

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija