Telecommunication Journal, 39. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1972

No grāmatas satura

Saturs

POLAND PEOPLES REPUBLIC
72
PUBLICATIONS
1
FRESNEL REFLECTION COEFFICIENTS IN GROUNDWAVE PROPAGATION
34

10 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija