The American Federationist, 32. sējums

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1925
Includes separately paged "Junior union section."

No grāmatas satura

Saturs

JANUARY
15
The Garment Workers Union
361
By HERBERT C HOOVER and WILLIAM
462

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija