Telecommunication Journal, 56. sējums,1-410. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1989

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
81
2. sadaļa
85
3. sadaļa
85
Autortiesības

38 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija