Odyssey: Pepsi to Apple ... a Journey of Adventure, Ideas, and the Future

Pirmais vāks
Harper & Row, 1987 - 450 lappuses
Sculley reveals how he made the extraordinary transformation from the CEO and supersalesman of PepsiCo to the visionary who turned Apple Computer Company into the nation's most unconventional success story. 16-page photo insert.

No grāmatas satura

Saturs

A Telephone Call
56
The Third Wave
92
Fish on a Hook
100
Autortiesības

13 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija