The Legal Regime of Nuclear Energy: A Comprehensive Guide to International and European Union Law

Pirmais vāks
Intersentia nv, 2005 - 821 lappuses
This volume offers a comprehensive presentation of current international and European Union legislation in the field of nuclear energy, which has developed substantially over the past fifteen years or more. It also addresses instruments and acts pertaining to related aspects of nuclear energy, e.g. environmental protection, waste disposal etc.
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Atlasītās lappuses

Saturs

I
v
II
vii
III
ix
IV
1
V
9
VI
11
VII
13
VIII
35
XLVIII
413
XLIX
435
L
449
LI
467
LII
473
LIII
501
LIV
513
LV
519

IX
43
X
125
XI
127
XII
135
XIII
147
XIV
163
XV
187
XVI
189
XVII
195
XVIII
199
XIX
205
XX
215
XXI
217
XXII
223
XXIII
225
XXIV
261
XXV
277
XXVI
285
XXVII
293
XXVIII
301
XXIX
313
XXX
345
XXXI
351
XXXII
353
XXXIII
357
XXXIV
361
XXXV
369
XXXVI
375
XXXVII
383
XXXVIII
391
XXXIX
393
XL
397
XLI
399
XLII
401
XLIII
403
XLIV
405
XLV
407
XLVI
409
XLVII
411
LVI
521
LVII
523
LVIII
525
LIX
527
LX
529
LXI
531
LXII
533
LXIII
537
LXIV
539
LXV
541
LXVI
545
LXVII
553
LXVIII
595
LXIX
611
LXX
613
LXXI
615
LXXII
617
LXXIII
619
LXXIV
645
LXXV
659
LXXVI
661
LXXVII
663
LXXVIII
699
LXXIX
703
LXXX
721
LXXXI
727
LXXXII
739
LXXXIII
751
LXXXIV
763
LXXXV
767
LXXXVI
769
LXXXVII
771
LXXXVIII
773
LXXXIX
775
XC
777
XCI
779
XCII
807
Autortiesības

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija