The American Federationist, 34. sējums

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1927
v. 68, no. 7, June 1961- include section: Collective bargaining report.

No grāmatas satura

Saturs

Official Magazine of the American Federation of Labor
47
A Cooperative Committee in Action Bert M Jewell 26
56
Evolution and Its Implications Dr Vernon Kellogg 33
63

17 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija