Telecommunication Journal, 42. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1975

No grāmatas satura

Saturs

Telecommunication Journal since 1934
67
Published each month by the International
127
Technical cooperation activities in 1973
136
Autortiesības

8 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija