Euro-Par'98 Parallel Processing: 4th International Euro-Par Conference, Southampton, Uk, September 1-4, 1998 Proceedings

Pirmais vāks
Springer Science & Business Media, 1998. gada 19. aug. - 1157 lappuses
This book constitutes the refereed proceedings of the 4th International Conference on Parallel Processing, Euro-Par'98, held in Southampton, UK, in September 1998.
The Euro-Par'98 conference is organized in initially 23 workshops addressing all current topics in parallel processing ranging from hardware via software and algorithms to applications. The book presents a total of 134 revised papers selected from a total of 238 submissions from 33 countries. The selection of the papers is based on more than 850 individual reviews. The book presents the state of the art in parallel processing research and development.

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

I
1
II
21
III
35
IV
47
V
55
VI
75
VII
80
VIII
92
LXXVII
618
LXXVIII
623
LXXIX
627
LXXX
637
LXXXI
648
LXXXII
657
LXXXIII
667
LXXXIV
674

IX
102
X
113
XI
126
XII
136
XIII
145
XIV
157
XV
165
XVI
173
XVII
181
XVIII
191
XIX
193
XX
206
XXI
216
XXII
220
XXIII
234
XXIV
244
XXV
255
XXVI
263
XXVII
273
XXVIII
279
XXIX
288
XXX
297
XXXI
299
XXXII
307
XXXIII
318
XXXIV
322
XXXV
328
XXXVI
337
XXXVII
347
XXXVIII
352
XXXIX
356
XL
367
XLI
373
XLII
377
XLIII
383
XLIV
390
XLV
397
XLVI
401
XLVII
405
XLVIII
411
XLIX
413
L
422
LI
435
LII
445
LIII
456
LIV
463
LV
470
LVI
478
LVII
489
LVIII
501
LIX
503
LX
511
LXI
519
LXIV
526
LXV
532
LXVI
537
LXVII
543
LXIX
552
LXX
561
LXXI
568
LXXII
576
LXXIII
589
LXXIV
599
LXXVI
608
LXXXV
680
LXXXVI
686
LXXXVII
696
LXXXVIII
702
LXXXIX
707
XC
718
XCI
727
XCII
731
XCIII
736
XCIV
740
XCV
745
XCVI
749
XCVII
761
XCVIII
769
XCIX
778
C
786
CI
791
CII
796
CIII
802
CIV
810
CV
819
CVI
829
CVII
840
CVIII
844
CIX
850
CX
861
CXI
863
CXII
873
CXIII
885
CXIV
890
CXV
895
CXVI
904
CXVII
914
CXIX
921
CXX
931
CXXI
938
CXXII
942
CXXIV
951
CXXVI
957
CXXVII
965
CXXVIII
968
CXXIX
979
CXXX
987
CXXXI
991
CXXXII
997
CXXXIII
1008
CXXXIV
1016
CXXXV
1027
CXXXVII
1038
CXXXVIII
1045
CXXXIX
1049
CXL
1055
CXLI
1060
CXLIII
1074
CXLV
1087
CXLVI
1099
CXLVII
1102
CXLVIII
1112
CXLIX
1121
CLI
1129
CLIII
1138
CLV
1147
CLVIII
1151
Autortiesības

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija