Telecommunication Journal, 54. sējums,1-6. izdevums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1987

No grāmatas satura

Saturs

THE MOBILE SERVICES CONFERENCE CONFERENCE MEETING OF THE PLAN COMMITTEE FOR AFRICA
10
ARGENTINA
11
ITALSAT ARIANESPACE TO LAUNCH ITALYS FIRST
11

17 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija