Inventions, Patents, and Their Management

Pirmais vāks
Van Nostrand, 1959 - 602 lappuses

No grāmatas satura

Saturs

The Protection of Ideas
1
Procedure and Records
14
The Patent Office
30
Autortiesības

25 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija