Telecommunication Journal, 43. sējums,1-164. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1976

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
30
2. sadaļa
A-35
3. sadaļa
A-47

9 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija