The Writer, 85. sējums

Pirmais vāks
William Henry Hills, Robert Luce
The Writer, 1972

No grāmatas satura

Saturs

HOW A BOOK GROWS
11
WRITING FOR THE THEATRE TODAY
22
WHERE TO SELL MANUSCRIPTS
31
Autortiesības

6 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija