Telecommunication Journal, 39. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1972

No grāmatas satura

Saturs

Dr P R Bray Principal of Technical Training College British
432
Mr A Lamazouade Head Training Division
446
Psychotechnical tests and professional orientation
460

10 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija